خدمات پس از فروش شرکت سپیدار ( برند کاراجا ) به عهده گروه فنی مهندسی پویا می باشد

 

شرایط انجام خدمات پس از فروش :

1- محصول باید توسط نماینده مجاز نصب و تحویل مشتری داده شود.

2- برای دریافت خدمات با مرکز خدمات تماس حاصل فرمایید.

3- کلیه شرایط خدمات مطابق با قوانین سازنده کالا خواهد بود.

تلفن جهت هماهنگی نصب : 09902679464

انتقادات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید : 09902679438